Pravni dokumenti


Impressum


Preduzeće: Orbico Trgovina i usluge d.o.o. Beograd// Sedište: Partizanske avijacije 4, 11070 Novi Beograd// PIB: 105564523

Registrovano kod: Agencije za privredne registre u Beogradu// MB: 20410060// Ovlašćeno lice: Ivo Lelas

Banka: BANCA INTESA// 160-0000000493199-20 // Osnivački kapital (uplaćen u celosti): 559.059.520,69 RSD