Pravni dokumenti


Impressum


Preduzeće: Orbico Beauty d.o.o. Beograd// Sedište: Partizanske avijacije 4, 11070 Novi Beograd// PIB: 100213661

Registrovano kod: Agencije za privredne registre u Beogradu// MB: 17321323// Ovlašćeno lice: Vesna Jovović

Banka: BANCA INTESA// Broj računa: 170-301064509-65// Osnivački kapital(uplaćen u celosti): 311.626,69 RSD